Pravila i uvjeti

Opća pravila i uvjeti:

Definicije:

„Udruga INITIUM“ označava organizaciju koja provodi edukacije, seminare i tečajeve, u daljnjem tekstu organizator.

“Sudionik” označava pojedinca koji se registrira za sudjelovanje u edukaciji.

Prijave i Registracija:

Sudionici se moraju prijaviti za edukacije putem web stranice initiumeducation.com, putem online obrasca za prijavu.

Registracija sudionika smatra se potvrđenom nakon uspješne prijave i plaćanja.

Organizator zadrža pravo ne uvažiti prijavu ukoliko sudionik nije na vrijeme ispunio prijavu, ukoliko su mjesta na edukaciji popunjena ili zbog trećih razloga koje će organizator iskomunicirati sa sudionikom.

Prihvaćanje uvjeta:

Sudionik prihvaća ove uvjete i odredbe prilikom prijave za edukaciju.

Cijene:

Cijene tečajeva, seminara i edukacija su navedene na web stranici.

Cijene su izražene u valuti koja je naznačena na web stranici Euro (EUR, €)

 

Plaćanje:

Sudionici su dužni platiti naknadu za sudjelovanje u edukaciji sukladno cijeni koja je istaknuta za svaki pojedini događaj.

Plaćanje se vrši transakcijkim plaćanjem direktno na žiro račun organizatora.
Ukoliko je za pojedinu edukaciju propisan drugačiji način plaćanja, isti će jasno biti naznačen te iskomuniciran sa sudionikom edukacije.

Odgovornost sudionika

Sudionik je odgovoran za pravilno pružene informacije prilikom registracije.

Sudionik je odgovoran za vlastiti prijevoz, smještaj i prehranu tijekom edukacije, osim ako je drugačije navedeno.

Sudinik je odgovoran za opremu, uređaje, potrošni materijal i sve ostalo što mu je organizator pružio za redovno održavanje edukacije

Odustajanje od edukacije

Sudionik može odustati od sudjelovanja u edukaciji prema pravilima otkazivanja navedena u ovom dokumentu. Sudionik može zatražiti promjenu datuma ili otkazivanje sudjelovanja u edukaciji, ali će biti podložan određenim naknadama prema pravilima otkazivanja.

Otkazivanje od strane organizatora.

Organizator zadržava pravo otkazivanja ili odgode edukacije iz opravdanih razloga. U tom slučaju, sudionici će biti obaviješteni i pružene će im biti alternative u smislu novog termina edukacije ili povrata kotizacije.

Pravila otkazivanja:

Sudionik može otkazati sudjelovanje u edukaciji uz sljedeće uvjete:

U slučaju otkazivanja tečaja do 3 tjedna prije početka edukacije zadržavamo 10% od ukupne cijene edukacije.

U slučaju otkazivanja tečaja do 2 tjedna prije početka edukacije zadržavamo 50% od ukupne cijene edukacije.

U slučaju otkazivanja tečaja 14 i manje dana prije  početka edukacije zadržavamo 100% od ukupne cijene edukacije.

 

Ograničenje odgovornosti:

Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu, ozljede ili gubitak imovine tijekom sudjelovanja u edukacijama.

Zaštita osobnih podataka:

Svi prikupljeni osobni podaci koriste se isključivo u svrhu organizacije i provedbe edukacija. A sve sukladno GDPR odredbama organizatora.

 

Intelektualno vlasništvo:

Organizator ima sva prava intelektualnog vlasništa nad svim organizacijama koje su u njegovoj organizaciji i u skladu s ugovorima potpisanim s partnerima, odnosno instruktorima pojedinih edukacija. Sudionik ne smije koristiti stečeno znanje i materijal za izradu, planiranje i osmišljavanje svog edukativnog sadržaja bez dozvole organizatora.